De therapeut

Mijn naam is Peter Verberne en werk ruim 40 jaar in de klinische en ambulante gezondheidszorg met ouderen, volwassenen, kinderen en jeugdigen.

De post-academische opleiding tot therapeut systeempsychotherapie erkend door de NVRG heb ik volgens de eisen afgerond. Binnen de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) ben ik werkzaam als systeemtherapeut momenteel binnen het circuit Kinderen en Jeugd. Tevens werk ik als erkend supervisor van de NVRG en docent/ tutor voor de afdeling Opleidingen en Onderzoek.

Binnen mijn eigen praktijk richt ik me vooral op advisering, begeleiding en therapie van psycho-sociale problematiek. Met name individueel, partnerrelatie -en (samengestelde) gezinsproblematiek. Therapie gericht op problemen binnen Larger Systems zoals teams of afdelingen zijn met systeemmethodieken te benaderen, verhelderen en op te lossen. Daarnaast word ik ingeschakeld ten behoeve van arbeidshulpverlening.

Visie op hulpverlening

Er wordt van de cliënt verwacht persoonlijke informatie te verstrekken. Dit kan alleen binnen een veilig kader. Derhalve kan therapie enkel plaatsvinden binnen een betrouwbare therapeutische relatie. Ten behoeve van het kwetsbaar kunnen opstellen is dit een belangrijke voorwaarde. In de behandeling zal deze therapeutische relatie doorlopend worden getoetst alsmede de effectiviteit van de behandeling middels evaluaties.