Homepagina

Welkom op VCSVerberne.nl

Het leven stelt mensen geregeld moeilijke vragen waarop ze worden geacht antwoord te kunnen geven.
Dit gaat vaak gepaard met verwarring, gevoelens van onmacht, dilemma’s, eenzaamheid en schuld.
Sommigen staan stil, lopen vast en vinden hun weg niet meer. Een systeemtherapeut bekijkt individuele klachten, problemen in de relationele context. Hiermee worden tegenwerkende krachten tot herstel sneller opgespoord en helpende krachten eerder benut. Gericht op procesmatig in- en uitzicht op verandering in eigen denken, voelen en handelen als mede de omgeving.

Aanmeldingsredenen

Relatieproblematiek, opvoeding/ (samengestelde) gezinsproblematiek, gedragsproblematiek jonge kinderen, puberteit en adolescentiefase, levensfaseproblematiek, verwerkingsproblemen (traumatische gebeurtenis, rouw),
overspannenheid/ burn-out.

Lees meer over de therapeut
entree