Werkwijze

Uitganspunten zijn zelfredzaamheid en zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en op oplossingsgerichtheid. Het streven is naast snelheid van handelen een resultaatgerichte, transparante manier van werken op basis van integriteit, respect en vertrouwen. Een effectieve begeleiding en behandeling door af te stemmen op de persoon, probleemstelling en de context. Ook als niet direct kan worden ingegaan op de problematiek wordt er mee gezocht naar mogelijke oplossingen hiervoor al dan niet in samenwerking met andere professionals.

  • Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een inventariserend/ intake gesprek
  • Bij indicatie voor passende behandeling wordt een behandelplan opgesteld.
  • De behandeling, 5 à 10 gesprekken, wordt uitgevoerd en de voortgang geëvalueerd.
  • Tenslotte vindt de eindevaluatie/ afsluitingsgesprek plaats.
contact